Bo Risager Christensen Asbjørn Thomsen  
Bo Risager Christensen
Driftsassistent 

Asbjørn Thomsen
Driftsassistent