Temperaturen

I opholdsrum er en temperatur på 21°C passende for de fleste.

For hver grad temperaturen forøges, stiger varmeforbruget 5 – 6%.

Brug altid alle radiatorer i samme rum. Det giver den største varmekomfort og besparelse på varmeudgiften.

Den enkelte radiator skal helst være kold forneden.

Radiatoren bør ikke tildækkes eller afskærmes. Gardiner eller større møbler bør således ikke skærme for en radiator.

Bindslev Fjernvarme a.m.b.a
Ring til os