Værkets historie

Ved en stiftende generalforsamling den 6. april 1961 så Bindslev Fjernvarme dagens lys, og fra fyringssæsonen 1961/62 fik de første godt 100 forbrugere deres varme fra værket. I dag har Bindslev Fjernvarme 558 forbrugere. Med udgangspunktet 1961 fejrede Bindslev Fjernvarme sit 50 års jubilæum i 2011!
 
Forud for oprettelsen var gået flere års sonderinger, og det første forsøg havde lidt skibbrud 3 år i forvejen. Måske derfor havde man denne gang allieret sig med et ingeniørfirma fra Odense, og man gik særdeles grundigt til værks med opmålinger i alle huse og med beregninger af, hvad en tilslutning ville koste, hvad faste afgifter ville blive, og et anslået fremtidigt varmeforbrug.
 
Det var den dengang mangeårige formand for Bindslev Borgerforening, manufakturhandler E. Vang Andersen, der var idemand til projektet og samtidig en vægtig ildsjæl i det forberedende arbejde.
Den første bestyrelse bestod af gartneriejer J. E. Mikkelsen, fabrikant Aksel Dybro, bankbestyrer Erik Reffstrup, smedemester Erik Barkholt og fra Bindslev Sogneråd skræddermester Erik Wæhrens. Erik Mikkelsen blev valgt til formand, en post han bestred i 25 år til 1986.
I øvrigt har der kun været 4 formænd i de snart 50 år. Udover Erik Mikkelsen har det været Dirch Veilow (1986-1987) Børge Jensen (”bankbørge”) (1987-1991) og den nuværende Evald E. Jensen fra 1991.
 
I øvrigt kan der læses meget mere i det dengang husstandsomdelte skrift, der blev udgivet i anledning af 25-års jubilæet i 1986.
Bindslev Fjernvarme a.m.b.a
Ring til os