Tilslutningspriser

Prisblad for tilslutning til Bindslev Fjernvarme pr. 09.05.2023

A. Parcelhus beliggende ved ledningsnet udlagt før 2020:
Tilslutningsbidrag 15.000 kr. inkl. moms (12.000 kr. ekskl. moms) inkl. 10 m
stikledning
Stikledningsbidrag ud over 10 m koster 937,50 kr. inkl. moms pr. meter (750,00 kr.
pr. meter ekskl. moms)

B. Parcelhus beliggende ved ledningsnet udlagt i 2020 eller senere:
Tilslutningsbidrag 30.000 kr. inkl. moms (24.000 kr. ekskl. moms) inkl. 10 m
stikledning
Stikledningsbidrag ud over 10 m koster 937,50 kr. inkl. moms pr. meter (750,00 kr.
pr. meter ekskl. moms)

C. Dobbelthus beliggende ved ledningsnet udlagt før 2020:
Tilslutningsbidrag 10.000 kr. inkl. moms (8.000 kr. ekskl. moms) inkl. 10 m
stikledning
Stikledningsbidrag ud over 10 m koster 937,50 kr. inkl. moms pr. meter (750,00 kr.
pr. meter ekskl. moms)

D. Dobbelthus beliggende ved ledningsnet udlagt i 2020 eller senere:
Tilslutningsbidrag 20.000 kr. inkl. moms (16.000 kr. ekskl. moms) inkl. 10 m
stikledning
Stikledningsbidrag ud over 10 m koster 937,50 kr. inkl. moms pr. meter (750,00 kr.
pr. meter ekskl. moms)

E. Etageejendomme:
Tilslutningsbidrag beregnes efter de m² etageareal, som skal indgå i BBR-registret
efter følgende skala:
0-500 m²: 37,50 kr. pr. m² inkl. moms (30,00 kr. pr. m² ekskl. moms)
501-1.000 m²: 31,25 kr. pr. m² inkl. moms (25,00 kr. pr. m² ekskl. moms)
1.001- m²: 25,00 kr. pr. m² inkl. moms (20,00 kr. pr. m² ekskl. moms)

Stikledningsbidrag beregnes som en pris pr. meter efter dimension gange
stiklænge målet fra skel til manøvrearrangement
Dim. 20-25 mm: 625,00 kr. pr. meter inkl. moms (500,00 kr. pr. meter ekskl. moms)
Dim. 26-48 mm: 875,00 kr. pr. meter inkl. moms (700,00 kr. pr. meter ekskl. moms)
Dim. 49-60 mm: 1.000,00 kr. pr. meter inkl. moms (800,00 kr. pr. meter ekskl. moms)
Dim 60 – mm: efter beregning

F. Øvrige ejendomme:
Pris på tilslutning af øvrige typer ejendomme kan fås ved henvendelse til Bindslev
Fjernvarme

Bindslev Fjernvarme a.m.b.a
Ring til os